ЗАЩО МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД ОТ ZECHSTEIN

Магнезий, от Zechstein Original® с Рег. № 92ХД - 568/28.05.2010 е най-добрият начин за снабдяване на организма с магнезий, защото ви предлага най-чистия магнезиев хлорид на пазара днес, добиван направо от източника в Холандия.
Всяка партида е тествана в лаборатория на и носи индивидуален сертификат от Zechstein Inside® , удастоверяващ чистота по международните стандарти за качество ISO 9001 и ISO 14001.
Строгият контрол на качеството на продуктите Zechstein Original® е гаранция за най-доброто качество на магнезиевия хлорид. По-евтините продукти на пазара, не носят логото, с което се га-рантира най-високото качество.
Магнезиевият хлорид е естествена част от морската вода и лесно може да бъде извлечен от нея (популярен източник е Мъртво море), но водата в моретата и океаните вече не е чиста, а замърсена от отпадъчните води и киселинните дъждове и съдържа тежки метали (например живак).
Въпреки, че тези магнезиеви продукти са били подложени на пречистване и филтриране, те просто не могат да постигнат оригиналната чистота и енергийна стойност на магнезиевия хлорид, която Zechstein Original® доставя. Магнезиевата сол, която е престояла 250 милиона години на дълбочина 1500 м под земната кора, не е засегната от атмосферното замърсяване или отпадъци от човешка дейност, и не съдържа тежки метали. Това наистина е най-високото качество магнезиев хлорид, който съществува на нашата планета днес.